Project Nolosha

In de afgelopen drie jaar hebben wij met een diverse groep vrijwilligers gewerkt aan het doorbreken van eenzaamheid onder ouderen met een vluchtelingenachtergrond in Rotterdam. Veel van deze ouderen hebben weinig contacten en zijn afhankelijk van sleutelpersonen voor hulp en steun. Om deze groep te helpen, zijn we gestart met het project Nolosha. We hebben ons gericht op Somalische ouderen in 2019/2020 en hebben dit in 2021/2022 uitgebreid naar ouderen met andere vluchtelingenachtergronden. Tien vrijwilligers met een diverse achtergrond fungeren als sleutelpersonen en werken samen met NOOM en welzijnsaanbieders in de wijken. In 2023 zetten we het project voort in samenwerking met stichting Soneca.


“Eenzaamheid is geen gebrek aan mensen om ons heen, maar een gebrek aan verbinding die we voelen met die mensen.”

Brené Brown, auteur en onderzoeker.