Over stichting ASIYA

Een sterk gemeenschap begint bij sterke vrouwen” – Rukio Adow, voorzitter Stichting Asiya

Stichting ASIYA is een organisatie die zich inzet voor de empowerment van vrouwen en meisjes met een migratieachtergrond in Nederland. Opgericht in 2006 door Rukio Adow, biedt de stichting verschillende activiteiten en programma’s aan om deze vrouwen en meisjes te ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling en integratie in de Nederlandse samenleving.

De naam Stichting ASIYA is afgeleid van de naam van Asiya Gooley, een krachtige vrouw en vroedvrouw uit het kleine dorpje Adale in Somalië. Asiya stond bekend om haar inzet voor de gemeenschap en was een voorvechter voor het recht op zelfbeschikking en empowerment van jonge meiden. Ze heeft in haar leven veel betekend voor haar dorp, waaronder het opleiden van jonge meiden tot vroedvrouwen om eigen inkomen te genereren. Ter nagedachtenis aan haar moeder heeft Rukio Adow in 2006 Stichting ASIYA opgericht om de kracht van haar moeder voort te zetten binnen de Somalische gemeenschap in Nederland.

In de loop der jaren is Stichting ASIYA uitgegroeid tot een organisatie die zich inzet voor de integratie en participatie van mannen en vrouwen met een multiculturele achtergrond, met een focus op gezondheid, preventie en nazorg van meisjesbesnijdenis, huiselijk geweld, opvoeding en taal. De vrijwilligers van Stichting ASIYA ambassadeurs met jarenlange expertise binnen de Somalische gemeenschap en erkende trainers. De organisatie werkt in opdracht van CJG Rijnmond, PHAROS, Movisie, de gemeente Rotterdam, GGD GHOR, GGD Haaglanden, Nidos en VluchtelingenWerk Nederland en hun werkgebied is landelijk, met een focus op Capelle aan den IJssel, Rotterdam en omgeving, Den Haag en omgeving, Tilburg en ‘s Hertogenbosch.

Naast hun kernactiviteiten organiseert Stichting ASIYA diverse activiteiten en evenementen om de sociale cohesie en de onderlinge verbondenheid tussen vrouwen en mannen met een migratieachtergrond te versterken. Dit omvat bijvoorbeeld thema-avonden, sportactiviteiten en culturele evenementen waarbij vrouwen en meisjes uit verschillende culturen elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren.

Stichting ASIYA speelt een belangrijke rol in het ondersteunen van vrouwen en meisjes met een migratieachtergrond in Nederland. Hun werk draagt bij aan de integratie van deze vrouwen en meisjes in de Nederlandse samenleving en versterkt hun positie in de maatschappij.