Projecten en activiteiten

Project Nolosha (het leven)

De afgelopen drie jaar hebben we met een diverse groep vrijwilligers hard gewerkt om ouderen uit hun isolement te halen. In Rotterdam bevindt zich een grote groep ouderen met een vluchtelingenachtergrond die vaak weinig contacten en een beperkt netwerk hebben, afhankelijk zijn van sleutelpersonen voor hulp en steun en te maken hebben met armoede. Omdat deze groep vaak onzichtbaar is, zijn we het project Nolosha gestart. In 2019 en 2020 richtten we ons op Somalische ouderen en in 2021 en 2022 hebben we ons project uitgebreid naar ouderen met een andere vluchtelingenachtergrond. Ons doel is om eenzaamheid te doorbreken en ouderen te helpen bij het vinden van passende zorg en hulp. Onze sleutelpersonen en vrijwilligerscoördinator fungeren als brug tussen deze ouderen en de hulpverlening.

Momenteel hebben we een groep van 10 vrijwilligers met diverse achtergronden, waaronder Eritrese, Somalische, Afghaanse, Iraaks-Koerdische en Egyptische. Al deze sleutelpersonen hebben een groot netwerk en bekendheid binnen de gemeenschappen waaruit de ouderen afkomstig zijn. We werken nauw samen met NOOM en welzijnsaanbieders in de wijken voor activiteiten en het gebruik van ruimtes. Stichting de Verbinding was drie jaar lang onze partner op projectmatig gebied.

In 2023 willen we graag een vervolg geven aan ons project in samenwerking met stichting Soneca. Op die manier kunnen we onze ervaringen breder delen door middel van multimedia.

Theaterstuk Hechting door stichting Me & Society

Het interactieve theaterstuk ‘Hechting’ behandelt het onderwerp vrouwelijke genitale verminking (VGV) en maakt dit bespreekbaar. Drie generaties vrouwen gaan met elkaar in gesprek over de problemen, dilemma’s en verschillende opvattingen rondom dit onderwerp. Stichting me&society heeft in samenwerking met sleutelpersonen van Stichting Asiya het theaterstuk ontwikkeld. Momenteel wordt het opgevoerd op scholen in Rotterdam en de regio Haaglanden en is het geschikt voor professionals die meer willen weten over VGV. Het stuk wordt begeleid door een professionele gespreksleider die het gesprek aanpast aan de doelgroep.

In de afgelopen jaren is het theaterstuk opgevoerd voor professionals, jongens en meisjes van internationale schakelklassen en op ROC’s. Vanaf 2022 is het stuk ook verfilmd en daardoor breder inzetbaar.

Samen voor elkaar met elkaar

Veel mensen hebben te maken met armoede en leven op bijstandsniveau waardoor het moeilijk rondkomen is. De stijgingen van prijzen in de supermarkt en de energieprijzen maken het leven erg duur. Tijdens feestdagen zoals Ramadan en offerfeest proberen we jaarlijks pakketten samen te stellen om uit te delen.

“Ouders in Actie” Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond

Kinderen ondergaan grote ontwikkelingen vanaf hun geboorte tot aan de adolescentie en doorlopen verschillende fasen. Het opvoeden van kinderen kan gepaard gaan met verschillende dilemma’s. Wat zijn bijvoorbeeld de kenmerken van de ontwikkeling van kinderen? Welke waarden wil je als ouder aan je kinderen meegeven? Hoe ga je om met de peuterpuberteit? Welke behoeften hebben kinderen in verschillende fasen van hun leven? Al deze onderwerpen en meer worden behandeld in de training “Ouders in Actie”. In Rotterdam wordt deze training uitgevoerd door een van onze vrijwilligers in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond.