Armoede 

De afgelopen drie jaar hebben we met een diverse groep vrijwilligers hard gewerkt om ouderen uit hun isolement te halen. In Rotterdam bevindt zich een grote groep ouderen met een vluchtelingenachtergrond die vaak weinig contacten en een beperkt netwerk hebben, afhankelijk zijn van sleutelpersonen voor hulp en steun en te maken hebben met armoede. Omdat deze groep vaak onzichtbaar is, zijn we het project Nolosha gestart. In 2019 en 2020 richtten we ons op Somalische ouderen en in 2021 en 2022 hebben we ons project uitgebreid naar ouderen met een andere vluchtelingenachtergrond. Ons doel is om eenzaamheid te doorbreken en ouderen te helpen bij het vinden van passende zorg en hulp. Onze sleutelpersonen en vrijwilligerscoördinator fungeren als brug tussen deze ouderen en de hulpverlening.

Momenteel hebben we een groep van 10 vrijwilligers met diverse achtergronden, waaronder Eritrese, Somalische, Afghaanse, Iraaks-Koerdische en Egyptische. Al deze sleutelpersonen hebben een groot netwerk en bekendheid binnen de gemeenschappen waaruit de ouderen afkomstig zijn. We werken nauw samen met NOOM en welzijnsaanbieders in de wijken voor activiteiten en het gebruik van ruimtes. Stichting de Verbinding was drie jaar lang onze partner op projectmatig gebied.

In 2023 willen we graag een vervolg geven aan ons project in samenwerking met stichting Soneca. Op die manier kunnen we onze ervaringen breder delen door middel van multimedia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *