Projecten en activiteiten

De afgelopen drie jaar hebben wij ons, samen met een diverse groep vrijwilligers, ingezet om ouderen uit hun isolement te halen. In Rotterdam bevindt zich een grote groep ouderen met een vluchtelingenachtergrond die weinig contacten en netwerk hebben, afhankelijk zijn van sleutelpersonen voor hulp en steun, en te maken hebben met armoede. Omdat deze groep vaak onzichtbaar is, zijn we gestart met het project Nolosha. In 2019/2020 richtten we ons op Somalische ouderen en in 2021/2022 hebben we dit uitgebreid naar ouderen met andere vluchtelingenachtergronden. We werken aan het doorbreken van eenzaamheid en het toeleiden naar zorg of hulp. De sleutelpersonen en de vrijwilligerscoördinator fungeren als brug.

Momenteel hebben we een groep van tien vrijwilligers met een Eritrese, Somalische, Afghaanse, Iraaks-Koerdische en Egyptische achtergrond. Het zijn allemaal sleutelpersonen met een groot netwerk en bekendheid binnen de gemeenschappen. We werken nauw samen met NOOM en welzijnsaanbieders in de wijken voor activiteiten en ruimte. Stichting de Verbinding was gedurende drie jaar onze partner op projectmatig gebied.

In 2023 willen we het project voortzetten in samenwerking met stichting Soneca. Op deze manier willen we onze ervaringen breder delen door middel van multimedia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *